ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ: Πρόγραμμα εορτασμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέ θρησκευτική εὐλάβεια καί λαμπρότητα ὁ πιστός τῆς Μεσσηνίας λαός ἑτοιμάζεται νά ἑορτάσῃ τήν ἑορτήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τό «δεύτερον πάσχα», «τό πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ», μέ ἐπίκεντρον τήν Ἱεράν καί Ἱστορικήν Μονήν τοῦ Βουλκάνου.

Μέ τήν εὐκαιρίαν αὐτήν, κατά τό καθιερωμένον Μοναστηριακόν Τυπικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, θά τελεσθούν οἱ παρακάτω Ἱερές Ἀκολουθίες:

ΤΡΙΤΗ, 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός καί ἡ τελευταία παράκλησις πρός τήν Θεομήτορα, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Χρυσοστόμου.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ὥρα 7 τό πρωί :
Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Ὥρα 7.00 τό ἀπόγευμα :

Μέγας Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ἑσπερινός χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρθαγένης και Βορείου Ἀφρικῆς κυρίου Μελετίου, (ἀδελφοῦ ἐκ κουράς) τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βουλκάνου.

Κατά τήν ὥραν τῆς Λιτῆς θά γίνῃ ἡ λιτάνευσις τοῦ ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου πέριξ τοῦ ἱεροῦ ναοῦ καί εἰς τόν εἰδικόν χῶρον ( ἐξέδρα) θά ψαλοῦν τά Ἐγκώμια πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου καί θά γίνουν ἡ Ἀρτοκλασία καί τό θεῖον Κήρυγμα ὑπό τοῦ χοροστατοῦντος Ἀρχιερέως.

ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὥρα 7.00 τό πρωί :
Ἀρχιερατικός Πανηγυρικός Ὄρθρος

Ὥρα 8.30 τό πρωί :
Ὑποδοχή τῆς Ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος Παναγίας Βουλκανιωτίσσης ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Χρυσοστόμου καί τῇ συμμετοχῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρθαγένης και Βορείου Ἀφρικῆς κυρίου Μελετίου.

Ὥρα 9.00 τό πρωί :
Τέλεσις Πανηγυρικῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας.

Ὥρα 7.00 τό ἀπόγευμα :

Μεθέορτος Πανηγυρικός Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὥρα 7.00 τό πρωί :
Πανηγυρικός Ὄρθρος

Ὥρα 8.30 τό πρωί :

Τέλεσις Θείας Λειτουργίας καί ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ τό καθιερωμένον Κτιτορικόν Μνημόσυνον τῶν ἀειμνήστων Κτιτόρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, Συμεών καί Θεοδοσίου καί πάντων τῶν προαπελθόντων Πατέρων καί Ἀδελφῶν αὐτῆς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ
ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΒΟΥΛΚΑΝΟΥ (ΚΑΘΟΛΙΚΟΝ)
14 ΚΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

ΤΕΤΑΡΤΗ, 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

Ὥρα 7 τό πρωί :
Ὄρθρος καί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία

Ὥρα 7.00 τό ἀπόγευμα :

Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός μετ᾽ Ἀρτοκλασίας.

Ὥρα 11.00 νυκτερινή :

Τέλεσις Πανηγυρικῆς Ἀγρυπνίας καί κατά τό Μοναστηριακό Τυπικό θά ψαλοῦν τά ἐγκώμια πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς καί θαυματουργοῦ Εἰκόνος Παναγίας Βουλκανιωτίσσης καί θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία.

ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ὥρα 6.00 τό πρωί :
Ἱερά Παράκλησις καί Κάθοδος τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Παναγίας Βουλκανιωτίσσης πρός τήν Ἱεράν Μονήν Βουλκάνου.

Εὐχόμεθα νά ἔχωμε ὅλοι μας τήν Θεομητορικήν προστασίαν Της καί τίς θερμές πρεσβεῖες Της πρός τόν Υἱόν καί Θεόν Της, τόν Κύριον καί Σωτῆρα ἡμῶν Ἰησούν Χριστόν.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς