Κέντρο Κοινότητας: Εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω Covid-19 για την περιοχή της Π.Ε. Μεσσηνίας (πλην του Δήμου Καλαμάτας):

Όσον αφορά τα επιδόματα, θα πραγματοποιείται διεκπεραίωση αυτών με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και τηλεφωνικά έως και την 24η Νοεμβρίου 2020.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΕΕ (ΚΕΑ) ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Κανελλόπουλος Βασίλειος

ΤΕ Κοιν.Λειτουργών

Κινητή Μονάδα ΚΚ Δήμου Καλαμάτας

Τηλ.: 2721360650

email: v.kanellopoulos@kalamata.gr

ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΓΕΝΝΗΣΗΣ & ΤΗΛΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Χαριζοπούλου Μαρία

ΠΕ Ψυχολόγων

Κινητή Μονάδα ΚΚ Δήμου Καλαμάτας

Τηλ.: 2721360652

email: m.charizopoulou@kalamata.gr