Καθαρισμός ρεμάτων, προκειμένου να θωρακισθούν αντιπλημμυρικά οι περιοχές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προβαίνει σε καθαρισμό του ρέματος Πολιταίϊκο, στην περιοχή των Γιαννιτσανίκων και ανάντη του περιμετρικού. Θα ακολουθήσει όμοια παρέμβαση στο ρέμα Κερεζένια.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΚ θα καθαρίσει, με μισθωμένα μηχανήματα ή με εργολαβία, ξεκινώντας εντός της εβδομάδος, τα ρέματα: Καραμπογιάς (οι εργασίες βρίσκονται εν εξελίξει), Ρίζος, Καλαμίτσι, Βέλιουρας, καθώς και τα ρέματα στη Λαγκάδα, την Αγία Τριάδα, το ΒΙΟΠΑ και την οδό Δράκου.
Επίσης, η ΔΕΥΑΚ έχει αναλάβει να καθαρίσει τα φρεάτια ομβρίων και τους οχετούς και οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.