Καλαμάτα: Αναστολή λειτουργίας σχολικών τμημάτων λόγω COVID-19

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγαλώνει η λίστα των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναστέλλουν προσωρινά τη λειτουργία τους στην Καλαμάτα.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας αναστέλλεται προσωρινά:

1. Η λειτουργία του 1ου τμήματος της Πρώτης τάξης του 24ου Δ. Σχ. Καλαμάτας μέχρι και 18 11– 2020.

2. Η λειτουργία του τμήματος προνηπίων “ Λιονταράκια” των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μπουγά μέχρι και 18 – 11 2020.

3. Η λειτουργία του 2ου τμήματος της Τρίτης τάξης του 10ου Δ. Σχ. Καλαμάτας μέχρι και 1711– 2020.

4. Η λειτουργία της Έκτης τάξης του 5ου Δ. Σχ. Καλαμάτας μέχρι και 15 11– 2020.

στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων διαχείρισης επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προβλέπεται.