Καλαμάτα: Αυτοψία για κατασκευή οδεύσεων τυφλών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με τα ζητήματα της προσβασιμότητας να αποτελούν προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, σε συνέχεια και αιτήματος συμπολιτών μας, διενεργήθηκε αυτοψία για την κατασκευή νέων οδεύσεων τυφλών επί υφιστάμενων πεζοδρομίων.

Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, σημείωσε ότι στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης, ενώ υπενθύμισε ότι στο Δήμο γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια τόσο με την κατασκευή νέων ραμπών ΑΜΕΑ, όσο και με τη συντήρηση υφιστάμενων σε πεζοδρόμια της πόλης.

267351339 439597174425857 4001844937284817283 n

Σύμφωνα με τον ειδ. συνεργάτη του Δημάρχου – πολιτικό μηχανικό Βασίλη Κουτραφούρη, πλέον, πέραν των τοπικών παρεμβάσεων επί υφισταμένων υποδομών, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ενσωμάτωση όλων αυτών των στοιχείων προσβασιμότητας τόσο στις τρέχουσες όσο και στις μελέτες έργων του Δήμου που ακολουθούν, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση στο θέμα των υποδομών προσβασιμότητας, μέσω της σταδιακής διασύνδεσής τους.