Καλαμάτα: Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο στην 18/2021 συνεδρίασή του, το Τεχνικό Πρόγραμμα, έτους 2022, Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα Τεχνικό Πρόγραμμα που έχει αρχικό προϋπολογισμό 17.861.657,39 €.