Καλαμάτα: Ενημέρωση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης για το υπό εκπόνηση Marketing Plan

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με θέμα την ενημέρωση για το υπό εκπόνηση σχέδιο στρατηγικής επικοινωνίας και προβολής (Marketing Plan) του τουριστικού προορισμού «Καλαμάτα», συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας του Δήμου Καλαμάτας χθες, Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 στην «Αίθουσα Δημάρχου Χρήστου Μαλαπάνη» στο Ιστορικό Δημαρχείο. Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Υπήρξε ενημέρωση από τον ανάδοχο του έργου κ. Δημήτρη Κούτουλα, ως προς τα στάδια εκπόνησης του Marketing Plan, προκειμένου οι συμμετέχοντες στην Επιτροπή να διατυπώσουν ακολούθως, απόψεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Μπασακίδη, το Marketing Plan για τον τουρισμό αποτελεί ένα συνοπτικό σχέδιο που στόχο έχει να υποδείξει τη στρατηγική επικοινωνίας, που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος Καλαμάτας καθώς και τις ενέργειες που συνιστούν τις ενδεδειγμένες σε κάθε περίσταση πρακτικές. Επίσης στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται οι διαθέσιμες και δυνατές επιλογές, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Μεταξύ των διαθέσιμων αυτών επιλογών και με προσεκτική έρευνα και μελέτη θα καθοριστεί η βέλτιστη στρατηγική, ώστε να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Τα συμπεράσματα της αρχικής φάσης θα αποτελέσουν τη βάση για την εν συνεχεία προγραμματισμένη από το Τμήμα Τουρισμού ανάθεση της ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος τουριστικής ταυτότητας (και λογοτύπου) για τον τουριστικό προορισμό «Καλαμάτα».