Καλαμάτα: Ενημερωτική δράση στο 4ο ΓΕΛ από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πραγματοποίησαν τα στελέχη του  Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Καλαμάτας (Κοιν. Ανθρωπολόγος και Ψυχολόγος), την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στο 4o Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ) Καλαμάτας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Βουλής των Εφήβων.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση/πληροφόρηση, αλλά και η ευαισθητοποίηση μαθητριών/των τμήματος της Β΄ Τάξης και των εκπαιδευτικών τους, για θέματα στερεοτυπικών αντιλήψεων που υπάρχουν σχετικά με τα φύλα και του τρόπου που αυτά επιδρούν καθημερινά στις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και για το φαινόμενο της έμφυλης βίας γενικότερα (ορισμός, αντιμετώπιση, βιβλιογραφία, κλπ).

Τα στελέχη του Κέντρου ανέπτυξαν τις παραπάνω θεματικές, με τον μαθητικό πληθυσμό να συμμετέχει στη συνέχεια με ερωτήσεις και απορίες. Μετά το πέρας της παρουσίασης,  πραγματοποιήθηκε βιωματική άσκηση, η οποία είχε σχέση με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που χωρίζουν τα επαγγέλματα σε γυναικεία και ανδρικά.

Σημειώνεται ότι η πράξη με τίτλο: «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Καλαμάτας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.