Καλαμάτα: Εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εξαπόλυση ωφέλιμων εντόμων των ειδών Aphidius colemaniAmblyseius swirskiiCryptolaemus montrouzieri Amblyseius swirskii και Adalia bipunctata προβαίνει η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (πάρκα, πλατείες, νησίδες, δενδροστοιχίες κλπ), προκειμένου να γίνει έλεγχος πληθυσμού μυζητικών εντόμων και ακάρεων, όπως είναι οι αφίδες-μελίγκρες, και οι τετράνυχοι-αραχνίτσες.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η χρήση εντομοκτόνων και επέρχεται ισορροπία στο περιβάλλον (τροφική αλυσίδα), καθώς τα ωφέλιμα έντομα αποτελούν φυσικούς εχθρούς των βλαβερών στο αστικό πράσινο και έτσι ελέγχεται ο υπερπληθυσμός του.

Από τον υπερπληθυσμό των μυζητικών πλην της υποβάθμισης του φυτού και της δυσκολίας ανάπτυξης του, προκαλείται ενόχληση στον πολίτη και επισκέπτη της πόλης (μελιτώδες απόρριμμα του μυζητικού εντόμου) στα αυτοκίνητα και στα δάπεδα.

ENTOM3

Για αυτό παρακαλούμε τους πολίτες αν παρατηρήσουν λευκά ποτήρια στερεωμένα στα δένδρα της πόλης (όπως η φωτογραφία) να μην τα καταστρέφουν γιατί έχει γίνει εγκατάσταση ωφέλιμων εντόμων σε στάδια προνύμφης ή νύμφης ή ενηλίκου.

ENTOM2
Συσκευασίες μεταφοράς των ωφέλιμων στην πόλη
ENTOM1
Συσκευασίες μεταφοράς των ωφέλιμων στην πόλη

Για απορίες διευκρινίσεις και ερωτήσεις στον γεωτεχνικό μας υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο τηλ. 27213 60848 – Δημαρχείο Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών – Αθηνών 99 – 24134 Καλαμάτα.