Καλαμάτα: Επαναπρογραμματισμός φωτεινών σηματοδοτών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Επαναπρογραμματισμός των φωτεινών σηματοδοτών στις διασταυρώσεις Κρήτης – Ακρίτα και Κρήτης – Φαρών πραγματοποιήθηκε από πιστοποιημένο συνεργείο, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και τη μείωση των καθυστερήσεων που είχαν διαπιστωθεί. Τα νέα προγράμματα σηματοδότησης έχουν λάβει την σχετική έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών.

Επιπλέον, επειδή οι παραπάνω φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούν σε συντονισμό με τον φωτεινό σηματοδότηση στη διασταύρωση Κρήτης – Φιλελλήνων – Μιαούλη, πραγματοποιήθηκε και ο επανασυντονισμός τους.

Ακόμα, συνεργεία του Δήμου πραγματοποίησαν εργασίες επαναχρωματισμού της οριζόντιας σήμανσης (βέλη κατεύθυνσης κυκλοφορίας, διαχωριστικές λωρίδες, υπόδειξη απαγόρευσης στάθμευσης).