Καλαμάτα ξεκινάμε: Ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατόπιν επισκέψεως που πραγματοποίησε ο συνδυασμός μας στην περιοχή των Ελληνικών στην Άνθεια, η οποία επλήγη από τη πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου, θέσαμε τα εξής ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή:

Γιατί η Τ.Κ. Άνθειας δεν κηρύχθηκε πυρόπληκτη περιοχή; Καθώς, και γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έχει πράξει τίποτα στην ομόφωνη απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου να κηρυχθεί η Άνθεια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης;

Επίσης, ζητήσαμε να ενημερωθούμε σύμφωνα με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε η περιοχή να προστατευτεί από πλημμυρικά φαινόμενα, όπως ο καθαρισμός των ρεμάτων, η κατασκευή κορμοδεμάτων κλπ.

Tέλος, καταθέσαμε πρόταση να απαλλαγούν από τα Δημοτικά Τέλη οι κάτοικοι της περιοχής, για εύλογο χρονικό διάστημα.