Καλαμάτα: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Νέδοντος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 7 π.μ. έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11 π.μ. επί της οδού Νέδοντος. Οι ρυθμίσεις θα καλύψουν τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών από το Δήμο, στο πλαίσιο συντήρησης του οδικού δικτύου, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί εγκάρσιο τεχνικό έργο για την αποκατάσταση του οδοστρώματος και την διευθέτηση ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Νέδοντος και παράδρομου του κεντρικού χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ) του Νέδοντα, στο ύψος της οδού Ιατροπούλου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

Α) Τα οχήματα που διέρχονται από τη γέφυρα του ποταμού Νέδοντα (συνέχεια της οδού Κλαδά), θα κινούνται μέσω του παράδρομου του κεντρικού πάρκινγκ.

Β) Τα προερχόμενα οχήματα από την οδό Φραντζή, θα κινούνται κανονικά στην οδό Νέδοντος, ενώ δεν θα δύναται να ακολουθήσουν τον παράδρομο του κεντρικού πάρκινγκ και να εισέρχονται σ’ αυτό.

Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.