Καλαμάτα: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αύριο, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 για το χρονικό διάστημα από 07:00 έως 12:00 επί της οδού Αναγνωσταρά θα πραγματοποιηθεί σκυροδέτηση στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή κτιρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης, κ.λπ.)».

Λόγω του μικρού πλάτους της οδού απαιτείται:

  • η προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της οδού Αναγνωσταρά μεταξύ των οδών Καίσαρη και Νικηταρά,
  • η απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά μεταξύ των οδών Καίσαρη και Αβίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με την ισχύουσα σήμανση προς αποφυγή ατυχημάτων και προς όφελος της οδικής ασφάλειας.