Καλαμάτα: Προσωρινός ανάδοχος για την ανάπλαση της Πλατείας Υπαπαντής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, ανεδείχθη προσωρινός ανάδοχος στο διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Γ’ ΦΑΣΗ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ» Α.Μ. 101/2018 με προϋπολογισμό 1.355.000,00 € + 325.200,00 €(ΦΠΑ24%)=1.680.200,00 €.

Πρόκειται για την εταιρεία «PPS Square ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ποσοστό έκπτωσης 55,23%. Στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό έλαβαν μέρος 12 εργοληπτικές εταιρείες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον άξονα «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Πελοπόννησος». ΕΣΠΑ (Ε.Π. ΠΕΛ/ΣΟΣ 2014-2020)

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Στόχος της ανάπλασης, είναι να αποκατασταθεί το δάπεδο, να τοποθετηθούν νέα καθιστικά, να αναβαθμισθεί ο φωτισμός και να ενισχυθεί το πράσινο της πλατείας.

Το σχέδιο της πλακόστρωσης περιλαμβάνει μεγάλα τετράγωνα περίπου 4.50m×4.50m τα οποία οργανώνουν και δίνουν κλίμακα στον χώρο. Αυτά όμως τελειώνουν ακανόνιστα και σε απόσταση προς τα όρια της πλατείας, ώστε να αποφευχθεί ο τονισμός των ακανόνιστων, αλλά και ελαφρώς παραγώνων πλευρών της. Το μάρμαρο που θα καλύπτει αυτά τα τετράγωνα σχήματα θα είναι χρώματος απαλού μπεζ με επιφάνεια αδρή «παλαιάς κοπής».

Τα τετράγωνα πλαισιώνονται από λωρίδες σκουρότερου μπεζ μαρμάρου τύπου Καπανδριτίου κοπανιστό, ώστε να τονίζονται περισσότερο.

Το διάστημα μεταξύ του τετραγωνισμένου σχεδίου και των παραγώνων ορίων της πλατείας θα καταλαμβάνει μια «ουδέτερης έκφρασης» πλακόστρωση σε λωρίδες από μάρμαρο γκρι με χτενιστή επιφάνεια, που θα συμπληρώνει το κενό και θα αναδεικνύει το βασικό σχέδιο.

Μπροστά από την Δυτική (την κεντρική) είσοδο του Ναού και σε άξονα που ξεκινάει από την Νότια είσοδο δημιουργούνται έντονα και συμμετρικά διακοσμητικά μοτίβα που έχουν σκοπό να τονίζουν τις εισόδους του Ναού, καθώς και τις πορείες των διαφόρων Τελετών.

Συμπερασματικά, τα τρία είδη των μαρμάρων που ακολουθούνται από αντίστοιχη διαφοροποίηση της αδρής τους επιφάνειας, στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια οργάνωση, η οποία είναι λιτή χωρίς να είναι μονότονη και ταυτοχρόνως είναι κλασική χωρίς να είναι «μεγαλόστομη».

Επισημαίνεται ότι οι αδρές επιφάνειες δεν έχουν μόνον το πλεονέκτημα να μη γλιστρούν, αλλά δεν δημιουργούν και έντονες ανακλάσεις τις ηλιοφώτιστες ημέρες.

Η περιοχή προ της κυρίας εισόδου του Ναού, καθώς και η εν συνεχεία περιοχή, η οποία έχει και τα αγάλματα των αποθανόντων Μητροπολιτών, θα υπερυψωθεί περαιτέρω, έτσι ώστε να τονισθεί το περίγραμμα της κυρίως πλατείας, αλλά και να εμποδίζεται απολύτως η πρόσβαση των αυτοκινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές.

Έναντι των αγαλμάτων θα τοποθετηθούν κτιστά παγκάκια στην πλευρά προς τη νότια οδό, ώστε να δημιουργηθεί μια νέα μικρή πλατεία, αφιερωμένη στη μνήμη των Ιεραρχών. Η πλατεία αυτή θα αποτελεί και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της πλατείας της Μητρόπολης και του μικρού Ιερού Ναού με το κηπάριο που βρίσκεται δυτικά και θα διαστρωθεί με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.

Οι υπάρχουσες διαμορφώσεις ΒΑ πίσω από το Ιερό του Ναού θα παραμείνουν ως έχουν διότι θεωρείται ότι επιλύουν επιτυχώς το πρόβλημα των υψομετρικών διαφορών. Θα γίνει όμως νέα πλακόστρωση με σχιστολιθικές πλάκες στρωμένες σε λωρίδες.

Σε σχέση με το πράσινο προβλέπεται μικρή αύξηση των επιφανειών του, φύτευση μικρών δένδρων στην δυτική πλευρά και 5 μεγάλων αειθαλών δένδρων: ένα στη μικρή πλατεία Ιεραρχών και τέσσερα στη βορινή πλευρά, ώστε να μην εμποδίζουν την προοπτική της πλατείας από τους διερχόμενους. Στη νότια πλευρά του Ναού, σε συγκεκριμένες θέσεις, μεταφυτεύονται τέσσερα από τα υπάρχοντα μικρά δένδρα.

Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Στην απόληξη της οδού Υπαπαντής υπάρχει μια κλίμακα προς την πλατεία. Αυτή η κλίμακα έχει ως άξονα αναφοράς το Ναό και λόγω αυτού, δημιουργεί μια εσοχή σε σχέση με τις γύρω οδούς, η οποία καταλαμβάνεται συνήθως από αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα είναι ότι για κάθε ανερχόμενο την οδό Υπαπαντής, η προοπτική εικόνα της Μητροπόλεως έχει ως «βάση» τα αυτοκίνητα. Προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου πλατώματος με άξονα αναφοράς την οδό Υπαπαντής, το οποίο καταλαμβάνοντας αυτήν την εσοχή διορθώνει την προοπτική, εμποδίζει την στάθμευση των αυτοκινήτων και διακοσμημένο με μία κρήνη, δημιουργεί πληρέστερα την αίσθηση της εισόδου προς την πλατεία.

Τέλος, σε σχέση με τη στάθμευση προβλέπονται τα εξής, ώστε να υπάρχει και μια «αντιπαροχή» στους κατοίκους της γύρω περιοχής μιας και θα απαγορευθεί η στάθμευση επί της πλατείας.

  • Δημιουργία μικρού χώρου στάθμευσης για 15 αυτοκίνητα στην δυτική πλευρά εκτός του χώρου της πλατείας και εκτός εργολαβίας
  • Δημιουργία μιας εσοχής για στάθμευση 8 αυτοκινήτων στη νότια και μιας για στάθμευση 15 αυτοκινήτων στην ανατολική πλευρά
  • Καθορισμός θέσεων στάθμευσης για έξι λεωφορεία (pullman) στο έναντι πεζοδρόμιο της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη.