Καλαμάτα Ριζόμυλος: Ο αγώνας Συνεχίζεται

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από ένα δύσκολο αγώνα εναντίον του σχεδίου του Υπουργείου
Υποδομών σχετικά με το δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος και τη δικαίωση μας
θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γ. Αθανασόπουλο και το
δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης για το όχι που ψήφισε στη ΜΠΕ του
Υπουργείου. Επίσης το τοπικό συμβούλιο Αναλήψεως και τον πρόεδρο
Παύλο Γρηγορόπουλο για το ομαδικό όχι που είπαν στο σχέδιο του
Υπουργείου.
Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε το βουλευτή Μεσσηνίας Μ.
Χρυσομάλλη για την στήριξη του αλλά και τις τεχνικές συμβουλές και
διευκρινήσεις σαν πολιτικό μηχανικό και γνώστη του αντικειμένου της μελέτης
Καλαμάτας – Ριζόμυλος. Επίσης στο δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης ο
εκπρόσωπος μας έκανε ερωτήσεις στον Κ. Καρνέση και για τα ΜΠΕ του
υπουργείου δεν μας απάντησε σε τίποτα ούτε δεσμεύτηκε για τίποτα καθώς
και για τις βελτιώσεις που ζήτησε το Δημοτικό συμβούλιο Μεσσήνης.

Εκπρόσωποι επαγγελματιών και θιγμένων ιδιοκτητών Αναλήψεως
Παναγιώτης Μητσέας
Ευάγγελος Σταματελόπουλος