Καλαμάτα: Στο μέγιστο δυνατό η τηλε-εργασία για το προσωπικό του Δήμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από το Δήμο Καλαμάτας τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία εργαζομένων και πολιτών. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του COVID-19 οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν -όπως ορίζεται στις σχετικές Εγκυκλίους- με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών ή την εκπλήρωση του έργου τους.

Επίσης με απόφαση Δημάρχου από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 έχουν οριστεί οι Υπάλληλοι του Δήμου που θα εργαστούν με τηλε-εργασία για το διάστημα 16-20 Νοεμβρίου 2020 και έχουν περιγραφεί οι αρμοδιότητές τους. Ανάλογη απόφαση εκδίδεται και αναρτάται κάθε Παρασκευή, στην οποία αποτυπώνεται το αναλυτικό πλάνο εργασιών ανά Διεύθυνση, οι υπάλληλοι που θα εργαστούν εξ’ αποστάσεως αλλά και οι αρμοδιότητές τους.

Η επικοινωνία (τηλέφωνα, email) με τις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους τους παραμένει ίδια.