Καλαμάτα: Συνεδρίασε το Δ.Σ. για την επέκταση της αστικής περιοχής στη Θουρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Χθες, Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 κατά την 3η/2023 συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας έλαβε απόφαση «επί αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων Καλαμάτας για συζήτηση του θέματος σχετικά με την επέκταση της αστικής συγκοινωνίας στην περιοχή της Θουρίας».

Για το θέμα τοποθετήθηκαν, εκτός των δημοτικών παρατάξεων και των δημοτικών συμβούλων, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θουρίας, ο Πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ Καλαμάτας, ο Πρόεδρος του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας, ο Πρόεδρος του Σωματείου ΤΑΞΙ, εκπρόσωποι του πολιτιστικού συλλόγου και κάτοικοι της περιοχής.

Μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού απερρίφθη η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για αναβολή του θέματος προκειμένου να εισαχθεί προς συζήτηση με ορθό και τεκμηριωμένο τρόπο, το Σώμα τάχθηκε υπέρ της επέκταση της αστικής περιοχής στη Θουρία, με τη Δημοτική Αρχή να τάσσεται υπέρ με την προϋπόθεση να μην επηρεαστεί αρνητικά η συγκοινωνιακή σύνδεση σε άλλη περιοχή ή Κοινότητα του Δήμου.