Καλαμάτα: Συνεργασία Δήμου και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Καλαμάτας, Κ.Ε. Φάρις και Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας, υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021, με σκοπό την παραχώρηση εκ μέρους της Βιβλιοθήκης, κλειστού φορτηγού, το οποίο εφόσον καταστεί πλήρως λειτουργικό, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας.

Η παραχώρηση γίνεται για διάστημα τεσσάρων ετών. Σε περίπτωση που η Διοίκηση της Βιβλιοθήκης (Διευθυντής – Εφορευτικό Συμβούλιο – Τμήμα βιβλιοθηκών του ΥΠΑΙΘ) εξασφαλίσουν την οικονομική χρηματοδότηση για τη λειτουργία της κινητής βιβλιοθήκης, πριν την πάροδο της ανωτέρω τετραετίας, τότε θα τροποποιηθεί εγγράφως ή παρούσα συμφωνία και θα τεθούν νέοι όροι ή θα λυθεί συναινετικά.

Με την ευκαιρία της υπογραφής του χρησιδανείου, ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος συζήτησε με την πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πιπίνα Κουμάντου, θέματα που αφορούν κοινές δράσεις αλλά και τη συνεργασία του Δήμου με τη Βιβλιοθήκη.