Καλαμάτα Τόπος Ζωής: Πρόταση νέας μελέτης και επαναπροκήρυξης έργου Ανάπλασης Υπαπαντής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σχετικά με το έργο «Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Καλαμάτας Γ’ φάση, πλατεία Υπαπαντής»

Πρόσφατα έγινε προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάπλαση της πλατείας Υπαπαντής.

Η σχεδιαζόμενη ανάπλαση είναι πολύ υψηλού κόστους (1.600.000 €), σχεδιαστικά δεν φαίνεται να λειτουργεί με ένα σύγχρονο τρόπο, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά και δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για την ανάδειξη των αρχαίων ευρημάτων που είναι καταχωμένα και φαίνεται να πιστοποιούν την θέση των αρχαίων Φαρών.

Η ιστορική αξία και η θέση της πλατείας, μπροστά στην μητρόπολη της πόλης, εντός του ιστορικού κέντρου και ανάμεσα σε πολλά σημαντικά κτίρια της Καλαμάτας, απαιτούν έναν εξαιρετικά προσεκτικό σχεδιασμό και μια οραματική προσέγγιση, που η συγκεκριμένη προκήρυξη, παρά το τεράστιο κόστος της , δεν φαίνεται να επιτυγχάνει.

Για το λόγο αυτό ζητάμε την απόσυρση της προκήρυξης του έργου και την διακοπή της διαδικασίας. Είναι απαραίτητος ο επανασχεδιασμός του έργου ώστε και να εντάσσεται σε ένα γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό του κέντρου της πόλης, αλλά και να περιλαμβάνει οπωσδήποτε την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων και τον εξορθολογισμό του προϋπολογισμού, καθώς θεωρούμε εξαιρετικά́ υψηλό το κόστος εκτέλεσης του έργου με αυτά τα χαρακτηριστικά́.

Το χρέος που έχουμε απέναντι και στο παρελθόν και στο μέλλον της πόλης μας είναι τεράστιο και τέτοιες παρεμβάσεις είναι εύκολο και να μην σεβαστούν το παρελθόν και αυτονόητα να μην υπηρετήσουν το μέλλον.