Καλαμάτα: Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπεγράφη τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021, από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «PdL Α.Ε.», Δημήτριο Παπαθανασίου του Νικολάου, παρουσία στελέχους της Δ.Τ.Υ., σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων». Το έργο προϋπολογισμού μελέτης 800.000 €, έλαβε έκπτωση 42,29 %.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, της μελέτης που συνέταξαν μηχανικοί της Δ.Τ.Υ. του Δήμου και έχουν ως εξής:

Νηπιαγωγεία

 • Αντικατάσταση φωτιστικών στα νηπιαγωγεία του Δήμου Καλαμάτας (όπου δεν έχουν αντικατασταθεί).
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και επισκευή WC στο 10ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Καλαμάτας.
 • Επισκευές κεραμοσκεπών των 7ου και 18ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Καλαμάτας, του Νηπιαγωγείου Αρφαρών και όπου αλλού χρειαστούν μικροεπεμβάσεις.

Δημοτικά Σχολεία

 • Επισκευές όψεων και χρωματισμοί στα 4ο, 6ο, 7ο και 16ο Δημοτικά Σχολεία και στα Δημοτικά Σχολεία Πλατέος και Άριος.
 • Αντικατάσταση λέβητα στα 11ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών στα 2ο, 6ο, 11ο, 13ο, 21ο και 22ο Δημοτικά Σχολεία.
 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και ανακατασκευή WC στο 17ο Δημοτικό Σχολείο.
 • Αντικατάσταση λεκανών WC σε διάφορα σχολεία.
 • Επισκευή περίφραξης στο 12ο Δημοτικό Σχολείο.

Γυμνάσια – Λύκεια

 • Επισκευές όψεων, χρωματισμοί και περίφραξη στο συγκρότημα του πρώην Τεχνικού Λυκείου.
 • Μερική επισκευή όψεων συγκροτήματος πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου.
 • Ανακατασκευή WC και αντικατάσταση μερικώς κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Θουρίας.
 • Αντικατάσταση φωτιστικών στα 2ο και 3ο Γυμνάσια, 3ο και 5ο Λύκεια Καλαμάτας και στο Λύκειο Θουρίας.
 • Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωμάτων και εισόδων στο Γυμνάσιο Παραλίας.