“Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας”: Ενημερωτική Εκδήλωση Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Μαρτίου 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης του Προγράμματος «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι  Ελευθερίας» θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική εκδήλωση και συζήτηση σχετικά με τις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες του Μαρτίου 2020 για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων με εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου και ώρα 7 μ.μ., στο Aμφιθέατρο «Νικόλαος Πολίτης» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Πρόγραμμα «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821Δρόμοι Ελευθερίας» αποτελεί έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και ενταγμένο στην Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ». Το Πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη τριών φορέων: του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συντονιστής) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «ΦΑΡΙΣ» και της κινηματογραφικής εταιρείας «VIEWMASTER Films A.E.»