Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για χιλιάδες επαγγελματίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν μπλοκ παροχής υπηρεσιών τα οποία δεν χρησιμοποιούν (σε αδράνεια).

Τροπολογία που κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή προβλέπει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για κάθε μορφής επιχείρηση, δηλαδή και ατομικές επιχειρήσεις και «μπλοκάκια» που βρίσκονται σε αδράνεια, τους αγρότες που είναι µέλη αγροτικών συνεταιρισμών, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους σχολικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης και πτώχευσης.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος για όσους έχουν μπλοκάκι ανέρχεται σε 650 ευρώ, ενώ για τους αγρότες και τις αγροτικές και κοινωνικές επιχειρήσεις ανέρχεται στα 500 ευρώ.