Κατασκευή γηπέδου στην Τοπική Κοινότητα Λαιΐκων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Digital StillCamera

Η εταιρεία Δημόπουλος ΑΤΕ αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, στο πλαίσιο ανοιχτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή γηπέδου στην Τ.Κ. Λαιΐκων». Στο διαγωνισμό, που διεξήχθη την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, συμμετείχαν 14 εργολήπτες, ο ένας αποκλείσθηκε για τυπικούς λόγους, συνέχισαν 13 και η Δημόπουλος ΑΤΕ μειοδότησε, προσφέροντας έκπτωση 51,21%, επί προϋπολογισμού μελέτης 620.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Πηγές χρηματοδότησης είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Μέσω του έργου αυτού θα κατασκευασθεί γήπεδο ποδοσφαίρου στην περιοχή Λαιΐκων (Νταμάρια), σε χώρο έκτασης 13,5 στρεμμάτων, που έχουν παραχωρήσει στο Δήμο Καλαμάτας χωρίς αντάλλαγμα τα αδέλφια Νικήτας και Σταυρούλα Κάρτσωνα.
Θα εκτελεσθούν εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους, κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, εγκατάστασης περίφραξης, κατασκευής δικτύου απορροής ομβρίων, ενώ το γήπεδο θα έχει κερκίδες στη βόρεια πλευρά του. Ο αγωνιστικός χώρος θα στρωθεί με συνθετικό τάπητα, ενώ θα υπάρχει και σύστημα διαβροχής του. Ακόμη, θα εγκατασταθεί ηλεκτροφωτισμός.
Τέλος, σε υπάρχον κτήριο θα γίνει εσωτερική διαμόρφωση και συντήρηση, ώστε να δημιουργηθούν χώροι αποδυτηρίων, με WC και ντουσιέρες.