Καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον του Ταϋγέτου τα σκουπίδια της Μαραθόλακας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά την απένταξη από το ΕΣΠΑ του έργου ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κεντρική διαχείριση των συμμείκτων απορριμμάτων και με δεδομένες τις ανυπέρβλητες δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ με τα πολύ πιο αυστηρά περιβαλλοντολογικά κριτήρια (το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων θα πρέπει να εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους 2020 : 1.το ποσοστό ανάκτησης στα αστικά απόβλητα από 18% να αυξηθεί σε 68%,2. το ποσοστό ανακύκλωσης από 30% να αυξηθεί στο 54% και 3.το ποσοστό αστικών αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή να μειωθεί από 82% στο 32%) ο Δήμος Καλαμάτας οφείλει να επικεντρωθεί στην τοπική διαχείριση απορριμμάτων.

Δυστυχώς η λύση της Μαραθόλακκας Ταϋγέτου που έχει επιλεγεί από την δημοτική αρχή παρουσιάζει τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα και ερωτάται η δημοτική αρχή:

1.Ποιο είναι το σύνολο των παραχθέντων συμμείκτων απορριμμάτων από το φθινόπωρο του 2013 (οπότε επιλέχθηκε η συγκεκριμένη «λύση»);

2. Ποια ήταν η συνολική δαπάνη του Δήμου για αυτό το διάστημα; Δηλαδή τελικά πόσο πλήρωσαν οι δημότες της Καλαμάτας αυτή την ατελή διαχείριση των απορριμμάτων;

3. Πού έχει διατεθεί το παραχθέν υπόλειμμα (που σύμφωνα με εκτιμήσεις υπερβαίνει τους 30.000 τόνους); Πώς θα γίνει η αποκατάσταση της περιβαλλοντικής βλάβης λόγω της ατελούς διαχείρισης των απορριμμάτων;

Γενικώς θεωρούμε ότι η λύση της Μαραθόλακκας είναι μια αδιέξοδη λύση με καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον του Ταϋγέτου αλλά και της Καλαμάτας .

Ως δημοτική παράταξη ανέκαθεν υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε ένα ολοκληρωμένο – βιώσιμο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση των οργανικών, ανακύκλωση και μείωση του υπολείμματος. Άλλωστε υπάρχουν καλές πρακτικές στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις οποίες και θα πρέπει να προσαρμόσουμε στις ανάγκες της Καλαμάτας .

Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας

Δήμου Καλαμάτας