Κατεδάφιση ανενεργών τάφων στα Κοιμητήρια Καλαμάτας, Θουρίας, Άριος και Αρφαρών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν.Νίκας και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας Παναγιώτης Χριστοδουλάκης και Σία ΕΕ υπέγραψαν, σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, σύμβαση για την καθαίρεση ανενεργών τάφων.
Η σύμβαση είναι ύψους 11.098 ευρώ με το ΦΠΑ (προϋπολογισμός μελέτης 15.000 ευρώ με το ΦΠΑ) και προβλέπει την κατεδάφιση ανενεργών τάφων (οικίσκων, ατομικών, κενοταφίων και οικογενειακών) στο Κοιμητήριο Καλαμάτας, καθώς και στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών, για την απελευθέρωση χώρων ταφής.
Η καθαίρεση, ιδιαίτερα στις Δημοτικές Ενότητες Θουρίας, Άριος και Αρφαρών, θα γίνει με σύμφωνη γνώμη του οικείου Προέδρου.