Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων στην παραλία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας μετά από απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, ανατίθεται στο Δήμο Καλαμάτας και στις Τοπικές Αρχές το έργο της κατεδάφισης παρανόμου κτίσματος στον αιγιαλό.