ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ: Νέο Πολυδύναμο Κέντρο για ανθρώπους με διαφορετικές μορφές εθισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ενισχύεται δραστικά η Καλαμάτα και η ευρύτερη περιοχής της Μεσσηνίας και των όμορων νομών απέναντι στο πρόβλημα της χρήσης νόμιμων και παράνομων ουσιών και άλλων μορφών εθισμού. Από την 1η Οκτωβρίου τέθηκε σε λειτουργία στην πόλη το νέο Πολυδύναμο Συμβουλευτικό Κέντρο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΞΥΓΟΝΟ.

Το Πολυδύναμο Κέντρο, στελεχωμένο από διεπιστημονική ομάδα, προσφέρει, σε εξωτερική βάση, υπηρεσίες συμβουλευτικήςψυχοκοινωνικής υποστήριξης και βραχείας παρέμβασης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τα ναρκωτικά, το αλκοόλ, το διαδίκτυο και τα τυχερά παιχνίδια. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο παραπέμπει σε εξειδικευμένες δομές, όπως θεραπευτικές κοινότητες, μονάδες ψυχικής υγείας κ.λπ. To Κέντρο υποστηρίζει επίσης συστηματικά και πρόσωπα του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν, χωρίς λίστες αναμονής, με σεβασμό στο απόρρητο.

Το Πολυδύναμο Κέντρο έρχεται να προστεθεί στο υπάρχον δίκτυο του ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΞΥΓΟΝΟ που λειτουργεί εδώ και μία δεκαετία στην πόλης της Καλαμάτας, διευρύνοντας τις δυνατότητες του να καλύπτει τις τοπικές ανάγκες.

Με τη λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου, το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟΟΞΥΓΟΝΟ είναι σε θέση να προσφέρει υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες ανθρώπων με διαφορετικά είδη εθισμού αλλά και διαφορετικό βαθμό εμπλοκής με το πρόβλημα.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Καλαμάτας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοπόννησος 2014-2020.

Πολυδύναμο Κέντρο Καλαμάτας
Αιπύτου 10, Καλαμάτα
Τ. 27210-86967
Ώρες λειτουργίας: 08:00 17:00
Περισσότερες Πληροφορίες: κα Μουρούφα Έφη, τηλ 27210-86967