Κοζομπόλη: Μεταρρυθμίσεις στο σύστημα Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) εισάγει το νομοσχέδιο, που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Το νομοσχέδιο αποτελεί το πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με στροφή στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υπηρεσιών,  στην πρόληψη,  αγωγή και προστασία της Δημόσιας Υγείας. Έρχεται να εξειδικεύσει και να εφαρμόσει μια μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ, που παρέμενε σε εκκρεμότητα από την ίδρυσή του (Ν.1397/1983), μέχρι σήμερα, παρά τις 19 προσπάθειες, που έχουν επιχειρηθεί από τις κυβερνήσεις της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με αποκορύφωμα την τελευταία της συγκυβέρνησης, που οδήγησε στην απαξίωση των δημόσιων δομών  πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εξώθησε 3000 γιατρούς στην έξοδο από το σύστημα υγείας

Ανασυγκροτείται η Δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε ένα ανθρωποκεντρικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας. Είναι μια παρέμβαση που επιδιώκει να αλλάξει τη φιλοσοφία του συστήματος υγείας, από την στενά θεραπευτική προσέγγιση στην, για πρώτη φορά με οργανωμένο τρόπο, κουλτούρα της πρόληψης, της αγωγής υγείας, της κοινοτικής φροντίδας.

Δημιουργούνται νέες αποκεντρωμένες δομές, περιφερειακές των Κέντρων Υγείας,  οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), που απευθύνονται σε συγκεκριμένο πληθυσμό. Στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα υγείας, που περιλαμβάνει οικογενειακούς γιατρούς και παιδιάτρους, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικό λειτουργό. Οι συνιστούν μονάδες οικογενειακής ιατρικής με έμφαση στην προληπτική ιατρική, στη σχολική υγεία, στους εμβολιασμούς, στη διαχείριση των χρόνιων ασθενών, στη συνεχή και ολιστική φροντίδα του πολίτη. Οι ΤΟΜΥ αποτελούν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Παράλληλα ενισχύεται ο ρόλος των υφιστάμενων δομών πρωτοβάθμιας περίθαλψης (Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ και Κέντρα Υγείας αγροτικού τύπου), οι οποίες εφεξής ονομάζονται Κέντρα Υγείας. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για την αναβάθμιση των Εργαστηρίων τους. Η συγκέντρωση των εργαστηρίων στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία θα πραγματοποιούν εξειδικευμένες εξετάσεις (ορμονολογικές, ανοσολογικές, ειδικές εξετάσεις) και θα επικοινωνούν με ηλεκτρονικό σύστημα με τους πολίτες, χωρίς ταλαιπωρία, συμπληρώνει το φάσμα των εξετάσεων που μπορούν να κάνουν τα μεμονωμένα εργαστήρια των δομών του ΠΕΔΥ.

Κάθε πολίτης, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, θα έχει τον δικό του οικογενειακό γιατρό, τον δικό του σύμβουλο σε θέματα υγείας, τον υπεύθυνο για την παρακολούθηση και διαχείριση των προβλημάτων υγείας του, για την τήρηση του Ατομικού του Ηλεκτρονικού Φακέλου, με σκοπό την ολιστική και ποιοτική φροντίδα του.
Ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να κάνει συμβάσεις με ιδιώτες ιατρούς που θα παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα ιατρεία τους, για την κάλυψη των αναγκών όπου χρειάζεται και όπου οι δημόσιες δομές δεν επαρκούν. Επίσης σε κάθε Κέντρο Υγείας συγκροτείται και λειτουργεί Οδοντιατρική Ομάδα που θα ελέγχει τη στοματική υγεία του πληθυσμού ευθύνης .

Αναβαθμίζεται η μαιευτική φροντίδα στο ΕΣΥ και αναδεικνύεται ο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός ρόλος των μαιών στην πρόληψη του γυναικολογικού καρκίνου, στην κύηση, στον τοκετό.

Αξιοποιούνται οι Επισκέπτες Υγείας με σκοπό την προαγωγή της υγείας του ατόμου, της οικογένειας, της κοινότητας και του σχολικού πληθυσμού και την πραγματοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων στην κοινότητα για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Για πρώτη φορά εισάγεται η έννοια της δημόσιας λογοδοσίας και του κοινωνικού ελέγχου των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως αντιμετωπίζονται και άλλα κρίσιμα και επείγοντα προβλήματα της δημόσιας υγείας, των γιατρών και των ασθενών:
Συγκεκριμένα προβλέπεται:

  • Διαγραφή  των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. χρεών των ανασφάλιστων πολιτών, που προέρχονται από τη νοσηλεία τους σε δημόσιες δομές υγείας πριν την ψήφιση του ν. 4368/2016, που κατοχύρωσε το δικαίωμα της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας των ανασφάλιστων προσώπων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Ενίσχυση και ανάπτυξη των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων του ΕΣΥ, με τη δημιουργία 500 περίπου πρόσθετων νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού και την άμεση πρόσληψη αντίστοιχου αριθμού μόνιμων ειδικευμένων ιατρών.
  • Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου στην Κάρπαθο.
  • Παροχή κινήτρων στους ιατρούς για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.
    Καθορισμός του πλαισίου και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Μονάδων Ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.).
  • Παράταση της θητείας των επικουρικών ιατρών και του λοιπού επικουρικού προσωπικού των νοσοκομείων μέχρι τις 31-12-2018, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση των προσλήψεων του μόνιμου προσωπικού.

Η αναγκαιότατα για την ύπαρξη ενός οργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη χώρα μας αποτελεί πάγιο αίτημα τόσο των τεχνοκρατών της υγείας και του υγειονομικού κόσμου. Παράλληλα αποτελεί στρατηγική απάντηση στην κρίση των συστημάτων υγείας, στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες, στην ανάγκη συγκράτησης της σπατάλης και της διαφθοράς που ενυπάρχει σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου.
Από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ προβλεπόταν η ανάπτυξη δημοσίων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας και στα αστικά κέντρα, αλλά ποτέ δεν προχώρησε με αποτέλεσμα να αναπτυχτούν στην περιφέρεια, μόνο οι δομές με τα κέντρα υγείας αγροτικού τύπου – μια πολύ κρίσιμη παρέμβαση που αναβάθμισε την φροντίδα των ανθρώπων της υπαίθρου, δεν υπήρξε όμως η πολιτική βούληση για τον υπόλοιπο σχεδιασμό.

Υπήρξε συνειδητή πολιτική επιλογή των μετέπειτα της αρχικής περιόδου ανάπτυξης του ΕΣΥ, πολιτικών ηγεσιών και κυβερνήσεων, ότι ο χώρος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι προνομιακός για να αναπτυχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Αυτή ήταν η κεντρική πολιτική επιλογή που καθόρισε όλες τις εξελίξεις, με αποκορύφωμα τον τελευταίο νόμο του κ. Γεωργιάδη που οδήγησε εκβιαστικά στην έξοδο μαζικά τριών χιλιάδων ανθρώπων γιατρών από το σύστημα υγείας.

Το θεσμικό έλλειμμα στον τομέα αυτό έρχεται να καλύψει το παρόν σχέδιο νόμου , δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό και ποιοτικό Σύστημα Υγείας.