Κοζομπόλη: Παρέμβαση στην Ολομέλεια για το “Σπίτι του Παιδιού”

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εισηγήθηκε η Βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτα Κοζομπόλη.

Με το συγκεκριμένο νομοθέτημα, θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανήλικο θύμα και για σκοπό αυτό δημιουργείται η φιλική δικαιοσύνη για τα παιδιά. Συγκεκριμένα δημιουργούνται σε πέντε εφετειακές περιφέρειες, αυτοτελείς δομές, που εντάσσονται στην υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων, με ανεξάρτητη όμως από αυτήν στελέχωση, για τα ανήλικα θύματα, που ονομάζονται «Σπίτι του παιδιού». Στις αυτοτελείς αυτές υπηρεσίες, τα ανήλικα θύματα θα έχουν εξειδικευμένη φροντίδα από την ώρα της καταγγελίας της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος τους, μέχρι και την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας, για την προστασία τους και την επανόρθωση του τραύματος που έχουν υποστεί ως θύματα.

Έρευνες έχουν καταδείξει, ότι εάν το ανήλικο θύμα δεν δεχθεί έγκαιρα την προβλεπόμενη από τις ψυχιατρικές υπηρεσίες φροντίδα, κακοποιείται δευτερογενώς και επανειλημμένα, από τις προανακριτικές και δικαστικές διαδικασίες.

Στη χώρα μας έχουμε καθυστερήσει δεκαετίες να δημιουργήσουμε εκείνες τις δομές, που θα παράσχουν έγκυρη και έγκαιρη φροντίδα στο ανήλικο θύμα, σε αντίθεση με γείτονες χώρες.

Σε δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα γίνονται τα πρώτα βήματα.

Οι ειδικές δομές, τα λεγόμενα «Σπίτια του Παιδιού» δημιουργούνται σε ειδικούς χώρους με εξειδικευμένο προσωπικό, όπου θα διενεργείται η εξέταση του παιδιού κατόπιν διεπιστημονικής συνεργασίας των προανακριτικών, ανακριτικών και δικαστικών αρχών, με ψυχολόγους, ψυχιάτρους και κοινωνικούς λειτουργούς (όχι από τους επιμελητές ανηλίκων).

Τα παιδιά θύματα και μάρτυρες όλων των αξιόποινων πράξεων, θα εξετάζονται παρουσία παιδοψυχολόγου, ο οποίος, έχοντας λάβει την κατάλληλη προς τούτο εκπαίδευση, θα υποβάλει τις ερωτήσεις που θέτουν οι προανακριτικοί υπάλληλοι και οι δικαστικοί λειτουργοί. Ταυτόχρονα, βελτιώνεται η απονομή της δικαιοσύνης και η προστασία του κατηγορουμένου, καθώς μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα η κατάθεση του παιδιού και η αλήθεια των λεγομένων του. Εκπαιδεύονται και αξιοποιούνται δημόσιοι λειτουργοί, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται λιγότερο οι ιδιώτες πραγματογνώμονες που δεν είναι πάντα αμερόληπτοι και ανεξάρτητοι.

Με το ίδιο νομοσχέδιο συμπληρώθηκε το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, ώστε να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Θεσπίστηκαν διατάξεις, που ενισχύουν τα δικονομικά δικαιώματα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας και της διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Πρόκειται για το δικαίωμα πρόσβασης του υπόπτου ή κατηγορουμένου, σε δικηγόρο και η διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας τους, καθώς και το δικαίωμα επικοινωνίας του με πρόσωπο που θα υποδείξει ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος, με διασφαλισμένο επίσης το απόρρητο της επικοινωνίας τους.

Τέλος με το ίδιο σχέδιο νόμου τέθηκαν οι προϋποθέσεις και θεσμοθετήθηκε η διαδικασία τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια, από και προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Πρόκειται για ανηλίκους (όχι παραβατικούς), που κρίνεται, από τις αρμόδιες αρχές, ότι η συνέχιση της διαβίωσής τους στις συνθήκες που ήδη διαβιούν, θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη γενικότερη εξέλιξή τους και υποδεικνύεται η μετεγκατάστασή τους σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ. Η αναδοχή σε ιδιωτικές δομές ή οικογένειες κατόπιν αιτήματος άλλων κρατών , γίνεται μέχρι τώρα στη χώρα μας άτυπα, χωρίς την εποπτεία της πολιτείας, γιατί δεν υπάρχει σχετική διαδικασία. Αυτή την παρατυπία έρχονται να καλύψουν οι συγκεκριμένες διατάξεις.