Κτηματολόγιο: Πλήρη πρόσβαση αποκτούν οι πολίτες σε όλα τα στοιχεία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ενός ακινήτου, η επιτάχυνση της κτηματογράφησης και η παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» στους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων να μεταφερθούν στο Ελληνικό Κτηματολόγιο περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που παρουσιάστηκε χθες, Δευτέρα 31/5, στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Γιώργο Στύλιο.

Η διαδικασία θα αρχίζει και θα ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά στο γραφείο του συμβολαιογράφου, παρέχοντας σε όλους τους συμβαλλομένους όλα τα εχέγγυα ότι η αγοραπωλησία θα ολοκληρωθεί ορθά.

Η δεύτερη παρέμβαση προβλέπει την επιτάχυνση κατά τουλάχιστον δύο χρόνια της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου στις περιοχές όπου ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κτηματογράφησης.

Συγκεκριμένα, η κτηματογράφηση θα ολοκληρώνεται πριν από την έκδοση των αποφάσεων των Επιτροπών Υποθέσεων Κτηματογράφησης, όλες οι αιτήσεις και οι αντίθετες απόψεις επί της αίτησης θα κατατίθενται στις προβλεπόμενες προθεσμίες και θα εκδικάζονται κανονικά, ενώ πρώτη φορά στο κτηματολογικό φύλλο κάθε ακινήτου θα αναγράφονται οι εκκρεμότητες ως προς τα δικαιώματα (αιτήσεις και οι αντίθετες απόψεις).

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πλήρης πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία θα διασφαλίσει τη διαφάνεια στις συναλλαγές, επιτρέποντας τόσο στους ιδιοκτήτες να εκμεταλλευτούν την περιουσία τους όσο και στους υποψήφιους αγοραστές να γνωρίζουν επακριβώς το ισχύον καθεστώς κάθε ακινήτου.

Επιπλέον, αναμορφώνεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη». Η συναίνεση του Ελληνικού Δημοσίου για τη διόρθωση προδήλου σφάλματος θα τεκμαίρεται από τη μη προβολή αντιρρήσεων εντός 60 ημερών από την επίδοση σε αυτό της αίτησης, αντί της ρητής συναίνεσης που απαιτεί το ισχύον πλαίσιο.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει και την οργανωτική αναδιάρθρωση του φορέα, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία μητρώου διαπιστευμένων μηχανικών για την υποστήριξη στις ενημερώσεις των κτηματολογικών διαγραμμάτων, αλλά και την παροχή «δεύτερης ευκαιρίας» στους άμισθους υποθηκοφύλακες και τους υπαλλήλους των έμμισθων υποθηκοφυλακείων να μεταφερθούν στον φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Πηγή: aftodioikisi.gr