Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα γίνουν στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα» και στον κλάδο «Λεύκτρο – Σπάρτη» και ειδικότερα από την χ/θ 168,400 έως και την χ/θ 169,300 (σήραγγα Καλογερικού/ κατεύθυνση προς Αθήνα), από την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 09.00, έως την Παρασκευή 29-9-2017 και ώρα 16.00, με παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Αθήνα και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Καλαμάτα (Καλογερικό Κ).

Από τον κλάδο αυτό, θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.)

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»