Λακωνία: Προσλήψεις για τον δάκο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οκτώ παγιδοθέτες και δύο εργάτες αποθήκης για την καταπολέμηση του δάκου θα προσλάβει η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την Λακωνία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Η πρόσληψη αφορά σε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 6,5 μηνών, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την Πέμπτη 30 Μαίου 2019 έως και την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019.