Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Μεσσήνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μεσσήνης επιδεικνύοντας το ενδιαφέρον του σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων, μερίμνησε για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου.

Τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου το απόγευμα, ξεκινά το πρώτο τμήμα με θέμα «Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, κ.λπ.)», διάρκειας 25 ωρών, στο πρώην δημοτικό κατάστημα Πεταλιδίου. Στο προσεχές διάστημα θα λειτουργήσουν τμήματα στη Μεσσήνη, την Ανδρούσα, τον Αριστομένη, την Ιθώμη και τον Άγιο Ανδρέα Αίπειας.

Ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Μεσσήνης και οι αιτήσεις συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι θα λειτουργήσουν συνολικά έξι ειδικότητες σε αντίστοιχα τμήματα ενηλίκων, τα οποία είναι τα εξής:

-Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ.), 25 ώρες.

-Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2), 25 ώρες.

-Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση), 50 ώρες.

-Οικολογικές λύσεις για το σπίτι, 25 ώρες.

-Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά, 25 ώρες.

-Βασικά Αγγλικά Α1, 50 ώρες.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης
Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα, απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ. :2722360185, 2722360179

Ταχ. Διεύθυνση: Παύλου Πτωχού, Δημαρχείο Μεσσήνης ΤΚ: 24200

Email: kiliopoulos@messini.gr, itherios@messini.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»