Μέχρι 100 δόσεις για την εξόφληση οφειλών προς τους Δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4483/2017, που είναι το πολυνομοσχέδιο για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίσθηκε πρόσφατα από τη Βουλή και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Θανάσης Ηλιόπουλος, σε συνέντευξη Τύπου, σήμερα Τρίτη 1η Αυγούστου 2017, ανέφερε ότι – μεταξύ άλλων – στο άρθρο 52 ο νόμος αυτός προβλέπει τη δυνατότητα να αντιμετωπισθούν ζητήματα οφειλών από πλευράς των πολιτών προς τους Δήμους. Μετά από πολλά χρόνια από την προηγούμενη ρύθμιση, είναι δυνατή η ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους, με καταβολή από τους οφειλέτες του κεφαλαίου, που θα συνεπάγεται πλήρη διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων. Εάν κανείς αδυνατεί να καταβάλει εφάπαξ το κεφάλαιο, μπορεί να το καταβάλει σε 2 έως 100 δόσεις. Όσο λιγότερες δόσεις επιλέξει, τόσο μεγαλύτερη είναι η διαγραφή των προστίμων και προσαυξήσεων. Εάν επιλέξει από 2 έως 24 δόσεις, έχει απαλλαγή στο 80% των προστίμων και των προσαυξήσεων. Εάν επιλέξει 73 έως 100 δόσεις, έχει απαλλαγή στο 50% των προστίμων και των προσαυξήσεων.

ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Η ρύθμιση άρχισε να εφαρμόζεται σήμερα και έχει ισχύ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017, δηλαδή δίδεται περίοδος 4 μηνών στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν. Εφόσον ζητήσει κάποιος πληρωμή σε δόσεις, θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη εντός τριών εργασίμων ημερών. Όποιος καταβάλει την πρώτη δόση, θα τύχει απαλλαγής από τυχόν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που του έχουν επιβληθεί (δέσμευση ΑΦΜ, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.). Εάν κάποιος αντιμετωπίσει αδυναμία πληρωμής, χάνει τη ρύθμιση εφόσον δεν καταβάλει 3 συνεχόμενες δόσεις.

Η ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση προς το Δήμο Καλαμάτας και πληροφορίες δίδονται από την Υπηρεσία Ταμείου. Επίσης, μπορούν να κατεβάσουν την αίτηση πατώντας εδώ και έχουν τη δυνατότητα να την αποστείλουν στο mail: ofeiles@kalamata.gr  Η αρμόδια Υπηρεσία θα επικοινωνήσει μαζί τους.
Ο Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι οι οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς το Δήμο Καλαμάτας ανέρχονται σε περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμος έχει στείλει ειδοποιητήρια προς τους οφειλέτες και έχει γίνει κατάσχεση σε 70 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Οι πολίτες και τα νομικά πρόσωπα που οφείλουν ποσά στο Δήμο Καλαμάτας, καλούνται να χρησιμοποιήσουν το ευεργέτημα της ρύθμισης.

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΠ

Ο κ. Ηλιόπουλος επεσήμανε, επίσης, ότι για τη σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων απαιτείται και πάλι η προσκόμιση βεβαίωσης στο συμβολαιογράφο από τον οικείο Δήμο ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).