« Μήδεια», εμβολιασμοί και εκλογικός νόμος το «μενού» της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με πέντε σημαντικά θέματα, μεταξύ άλλων , συνεδρίασε το μεσημέρι , μέσω τηλεδιάσκεψης το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
Στη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, με σημαντικότερο τη διαμόρφωση των τελικών παρατηρήσεων – προτάσεων της ΚΕΔΕ, επί του περιεχομένου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά το νέο εκλογικό νόμο και τα ζητήματα που αφορούν την εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Παράλληλα, στη συνεδρίαση θα τεθούν προς συζήτηση και μια σειρά ακόμη σημαντικών ζητημάτων, που αφορούν τους Δήμους, όπως :

• Η αξιολόγηση της διαχείρισης όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας ΜΗΔΕΙΑ και το ζήτημα της δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και εμπλοκή των Δήμων σε αυτόν το μηχανισμό, με βάση ξεκάθαρες αρμοδιότητες κι ευθύνες.

• Η συμμετοχή της αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στο πρόγραμμα εθνικού εμβολιασμού, με προτεραιοποίηση στην επόμενη φάση εμβολιασμών των εργαζόμενων στους ΟΤΑ και των αιρετών που υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης κι έρχονται σε επαφή με πολλά και διαφορετικά πρόσωπα, προκειμένου να συμβάλλουν στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου διαχείρισης της πανδημίας.

• Η διαμόρφωση των θέσεων της ΚΕΔΕ απέναντι στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, που αφορά τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».

• Οι θέσεις της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της 1ης Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025 του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ).