Μήνυμα του Μητροπολίτη Μάνης για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ἡ αἱμοδοσία εἶναι θεάρεστη πράξη. Εἶναι μίμηση τοῦ πρώτου Αἱμοδότη τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δράση ἀγάπης πρός τόν συνάνθρωπο. Εἶναι φανέρωση τοῦ σεβασμοῦ καί τῆς ἱερότητας τοῦ σώματος καί τῆς ζωῆς.

Χαιρετίζω τήν παγκόσμια αὐτή ἡμέρα τοῦ αἱμοδότη, ὁ ὁποῖος μέ τά εὐγενέστερα αἰσθήματα τῆς ἀλληλεγγύης καί τοῦ ἀνθρωπισμοῦ προσέρχεται νά προσφέρει αἷμα γιά τόν καθένα ἄνθρωπο πού τό ἔχει ἀνάγκη.

Αὐτόν τόν ἐθελοντή αἱμοδότη ἐπαινῶ καί συγχαίρω.

Εἶναι ἕνας ἄλλος καλός Σαμαρείτης τοῦ Εὐαγγελίου. Καί ὁ Θεός βλέπει.

Μέ πολλές ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ’