Μία υποτροφία μέσω του Δήμου Καλαμάτας από το Ι ΙΕΚ Ορίζων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ι ΙΕΚ Ορίζων προσφέρει μέσω του Δήμου Καλαμάτας μία υποτροφία για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, σε δημότες του Δήμου. Το αντικείμενο σπουδών είναι αρτοποιΐα – ζαχαροπλαστική ή μαγειρική τέχνη. Την προσφορά της υποτροφίας γνωστοποίησε, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, ο επικεφαλής του Ι ΙΕΚ Φώτης Μπουγάς προς το Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, ο οποίος εξέφρασε θερμές ευχαριστίες.
Καλείται, λοιπόν, κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει αίτηση στο Δήμο Καλαμάτας, συνημμένα στην οποία θα καταθέσει:
– Αντίγραφο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου για το φορολογικό έτος 2018 του ιδίου ή των γονέων του αν είναι προστατευόμενο μέλος
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ιδίου ή των γονέων του αν είναι προστατευόμενο μέλος.
Η υποτροφία θα δοθεί με κριτήριο το χαμηλότερο εισόδημα, σε συνδυασμό με τον αριθμό μελών της οικογένειας.
Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα γίνει κατάταξη των υποψηφίων με τα ανωτέρω κριτήρια από επιτροπή, που αποτελείται από:
-Τη Γενική Γραμματέα του Δήμου Καλαμάτας, Μαρία Νταμάτη
-Το Διευθυντή Πρόνοιας, Σπυρίδωνα Λαγωνικάκο
-Τον υπάλληλο του Δήμου (ΠΕ1 Οικονομολόγων), Βασίλειο Φράγκο.
Πληροφορίες: τηλ. 27213 60709, Βασίλειος Φράγκος.

Πηγή: https://www.kalamata.gr