Μαθαίνοντας για τις Αγροτικές Ασφαλίσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τις Αγροτικές Ασφαλίσεις σήμερα 11/11/2020 από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αττικής με την υποστήριξη του Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα (κα Ε. Καλαρούτη).

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι: κ Νίκος Δούκας (Αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ), κα Έφη Κοκορέλη (Interamerican), κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, Μενίδι, Γραμματέας Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής), κα Αργυρώ Λαγγουράνη (κτηνοτρόφος, Λιδωρίκι) & Δημήτρης Μιχαηλίδης (ΑγροΝέα, συντονιστής) και μέσω facebook (Skywalker: Εργασία στην Ελλάδα) συμμετείχαν 40, ενώ είχε 435 αλληλεπιδράσεις και 6.357 views (κα Κ. Κουφογιώργου-Skywalker).

Το video της συζήτησης είναι αναρτημένο στο Skywalker-Εργασία στην Ελλάδα

https://www.facebook.com/323590504929/videos/4657631744278074

Από την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση της Τετάρτης, όπως κάθε Τετάρτη από τον Ιούλιο 2020, που καθιέρωσε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος» (ΑΧΑΡΝΑΙ, Αττικής), προλάβαμε να εντοπίσουμε:

1. Η ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής είναι υποχρεωτική στην Ελλάδα, με κάποιες μικροεξαιρέσεις.

2. Οι συνολικές ετήσιες εισπράξεις των Δημόσιων Ασφαλειών είναι της τάξης των 130 εκ €, και οι Ιδιωτικές Ασφάλειες περίπου 1,5-2% ετησίως, ενώ οι αναγνωριζόμενες ετησίως καλύψεις ανέρχονται σε 190 εκ €.

3. Η πολιτεία υποστηρίζει το σύστημα της ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής μέχρι το επί πλέον 20% των ετήσιων εισπράξεων.

4. Η συνδρομή του κρατικού προϋπολογισμού θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι αποτελεί συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών (αστών & αγροτών) στις ζημιές που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή που αποδεδειγμένα οφείλονται στην επιθυμητή ποιότητα ζωής κυρίως των κατοίκων των πόλεων … …

5. Φάνηκε ότι υπάρχει μια κάποια άγνοια του τρόπου σωστής εξυπηρέτησης των συμπολιτών-αγροτών από τον ΕΛΓΑ και κάποιας μορφής δυσκολία στην κατανόηση των κανόνων που επιβάλλονται χωρίς την συμμετοχή των ιδίων των αγροτών-πολιτών …

6. Και ενώ ο ΕΛΓΑ είναι μια Δημόσια πρόνοια για την αγροτική παραγωγή, εντοπίσθηκε ότι δεν συμμετέχουν στη Διοίκηση του ΕΛΓΑ εκπρόσωποι των αγροτών, αλλά περιέργως δεν μετέχουν ούτε ακόμα και σε κάποιες επί μέρους επιτροπές, και δυστυχώς δεν μετέχουν αγρότες ούτε και σε κάποιες θεσμοθετημένες δομές εποπτείας ή/& ελέγχου.

7. Επισημάνθηκε η ανάγκη για συνεχείς και τακτικές ενημερωτικές διαδικασίες ώστε να ενσωματωθούν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των αγροτών οι πρόνοιες ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής.

8. Μάλιστα εκφράσθηκαν σκέψεις: και για την ασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος,
και για την ασφάλιση της μεταποίησης της αγροτικής παραγωγής (οικοτεχνία, εργαστήρια κλπ), και για την ασφάλιση της εμπορίας (μεταφορές λαϊκατζήδων κλπ), για την αντιμετώπιση των «επαγγελματικών ασθενειών», πέραν των συνήθων θεμάτων υγείας,
και για την ασφάλιση της αγροτικής δραστηριότητας (δυστυχήματα από ανατροπές τρακτέρ μέσα στο χωράφι κλπ)
9. Έγινε αντιληπτό ότι ΔΕΝ υπάρχει σήμερα διαθέσιμη Μελέτη για το σχεδιασμό και την ωρίμανση μέτρων διαχείρισης κινδύνων στο γεωργικό τομέα …
10. Έγινε αντιληπτό ότι αποτελεί προτεραιότητα για τον ΕΛΓΑ η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας της εταιρείας «ΕΛΓΑ ΑΕ», πιθανόν μέσα σε ένα χρόνο (εντός 2021).
11. Επίσης έγινε αντιληπτό ότι η σημερινή διοίκηση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην οργανωτική αναδιοργάνωση, στον εκσυγχρονισμό, στην σωστή τεκμηρίωση, στην
αποτελεσματικότητα και στην επιτάχυνση των διαδικασιών απόδοσης αποζημιώσεων ασφάλισης.
12. Έγινε αντιληπτό ότι ίσως μετά θα μπορούσε να επιληφθεί ο ΕΛΓΑ για τις καλυπτόμενες
ζημίες και ασθένειες ή και άλλα ….
13. Ακούστηκε ότι παρά το ότι η ασφάλιση γίνεται για όλη την εκτροφή δεν καλύπτονται τα κάτω των 6 μηνών μοσχάρια (παρά το ότι βγαίνουν για βοσκή ήδη από τον 2ο μήνα), ούτε τα άνω των 6 ετών ζώα, ενώ υπάρχει όριο για τον μικρότερο αριθμό απωλειών ζώων, αλλά και όριο για πολλαπλές επιθέσεις αγρίων ζώων.
14. Πρόβλημα ακόμα δημιουργείται από την ανάγκη «ιατροδικαστικών» διαδικασιών, σε συνδυασμό με τον χρόνο διατήρησης των θυμάτων και «μαρτύρων».
15. Φάνηκε ότι η εντατική κτηνοτροφία και η εντατική γεωργία δημιουργούν ανισορροπίες στο περιβάλλον και την οικολογική ισορροπία, που καταγράφονται ως συνεχείς επιθέσεις
από σαρκοβόρα ζώα ή αγριογούρουνα, που πρέπει να εξηγηθούν επαρκώς, για το τι πρέπει να γίνει, στους επαγγελματίες αγρότες-ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.
16. Η στατιστική και ο «μέσος όρος» φαίνεται ότι αδικούν τους κτηνοτρόφους στα θέματα της ασφάλισης (πληρώνουν περισσότερα, αποζημιώνονται με λιγότερα), που δεν φαίνεται
ότι θα αντιμετωπισθεί σύντομα.
17. Έγινε πολύ σοβαρή συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΕΛΓΑ ακόμη και στην πρόληψη κινδύνων, πράγμα που συνήθως δεν είναι αντικείμενο των δομών αντιμετώπισης ζημιών, αλλά πρόληψης, όπου η πρόληψη είναι ενσωματωμένη στις επιχειρηματικές δράσεις.

18. Ο ΕΛΓΑ ως δραστηριότητα κοινωνικής ευθύνης προσφέρει προγράμματα αντιχαλαζικών δικτύων, πτήσεων πρόληψης καιρικών φαινομένων, δαπάνες ειδικών περιφράξεων κλπ

19. Τονίσθηκε η ανάγκη προσαρμογής των καλλιεργειών και των εκτροφών στην κλιματική αλλαγή, όπως νέες προσαρμοσμένες στο κλίμα καλλιέργειες, ζώνες συγκεκριμένων καλλιεργειών, ζώα μικρότερου ανθρακικού αποτυπώματος κλπ

20. Η Ιδιωτική ασφαλιστική αγορά μπορεί να καλύψει κάθε πιθανή ανάγκη ασφάλισης πάντα με αναλογιστική μελέτη και αντίτιμο, που ίσως να μην είναι πάντα εύκολα αντιμετωπίσιμο οικονομικά από μικροεπαγγελματίες αγρότες.

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231) ευχαρίστησε όλους για την πρόθυμη συμμετοχή, το Skywalker για την υποστήριξη και κάλεσε στην επόμενη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα: Οι chefs και η Ελληνική Κτηνοτροφία, την Τετάρτη, 18 Νοε 2020, στις 12.00 στο facebook Skywalker.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, ΑγροΝέα