Μαντάς: ο πολιτικός σας επίλογος έρχεται…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους της κακοπαιγμένης παράστασής σας κ. Τατούλη, αρνούμαι πεισματικά να συμμετάσχω στους θεατρινισμούς και κιτρινισμούς που επιχειρείτε να επιβάλλετε στο ανώτατο θεσμικό όργανο της Περιφέρειας.
Όσες προσπάθειες κι αν κάνετε με γνώμονα την πολιτική μου στοχοποίηση, θα πέσουν στο κενό.
Η κοινωνία, μας γνωρίζει όλους καλά και μπορεί να διακρίνει την ποιότητα του χαρακτήρα, τις αρχές και τις αξίες όλων μας.
Μην αγχώνεστε, ο πολιτικός σας επίλογος έρχεται…
Περικλής Μαντάς
Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου