Μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής από τον Δήμο Καλαμάτας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας συνέταξε μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής και καλεί τους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή φορείς έχουν έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση που ξεκινά από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 να λάβουν γνώση του κτηματολογικού διαγράμματος ή να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις

1. Την υπ’ αρ.1/2017 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) σε τμήματα των Ο.Τ. 1031 – Ο.Τ. 1032 – Ο.Τ. 1066 – Ο.Τ. 1068 & Ο.Τ. 1070 της Βόρειας-Κεντρικής περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας για την πλήρη διάνοιξη της οδού Βαγγέλη Δράκου μεταξύ των ως άνω Ο.Τ.
Η Μ.Π.Ε συντάχθηκε ύστερα από αίτημα της ΔΕΥΑΚ με σκοπό την κατασκευή συλλεκτηρίου αγωγού ομβρίων για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής από ακραία καιρικά φαινόμενα.
2. Την υπ’ αρ. 2/2017 Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής (Μ.Π.Ε.) στα Ο.Τ. 1080.-.Ο.Τ. 1082 – Ο.Τ. 1083 – Ο.Τ. 1084 – Ο.Τ. 1085 – Ο.Τ. 1087 -Ο.Τ. 1088 & Ο.Τ. 1089 της περιοχής της Αγίας Άννας της Βόρειας συνοικίας του ρυμοτομικού σχεδίου Καλαμάτας .
Η Μ.Π.Ε. συντάχθηκε με σκοπό τη διάνοιξη της προβλεπόμενης από το Ρ.Σ. οδού, που εξασφαλίζει την πρόσβαση στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, η οποία μέχρι σήμερα γίνεται μέσω επιταγμένου χώρου.
Καλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στα ως άνω οικοδομικά τετράγωνα και όσοι ιδιώτες ή φορείς έχουν έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, προθεσμίας που ξεκινά από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, να προσέλθουν στο Δήμο Καλαμάτας, (Αθηνών 99) στη Διεύθυνση Πολεοδομίας, γραφείο 314 (αρμόδιος υπάλληλος για την με αρ. 1/2017 Μ.Π.Ε ο Αλεβιζάκης Ιωάννης, τηλ. 27213 60813 και για τη 2/2017 Μ.Π.Ε η Τσιάλα Σωτηρία, τηλ. 27213 60794), προκειμένου:
α) να λάβουν γνώση του κτηματολογικού διαγράμματος και των πινάκων της πράξης, να δηλώσουν αν η ιδιοκτησία τους αποτυπώνεται σωστά στο διάγραμμα ή έχει στο μεταξύ μεταβληθεί είτε κατά τα όρια είτε κατά τα ονόματα και επιπλέον να υποβάλουν τίτλους ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά μεταγραφής, πιστοποιητικά βαρών – διεκδικήσεων – κατασχέσεων, τοπογραφικά διαγράμματα, αποσπάσματα κτηματολογικών φύλλων και κτηματολογικών διαγραμμάτων και δηλώσεις ιδιοκτησίας και
β) να ασκήσουν τυχόν ενστάσεις ως προς τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από την πράξη εφαρμογής (τακτοποίηση οικοπέδου, εισφορές, ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων που περιγράφονται στην (α) σχετ. παράγραφο θα έχει ως συνέπεια την κύρωση της Μ.Π.Ε. με άγνωστα τα στοιχεία των ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα τη μη καταχώριση αυτών στη περιγραφική βάση του Εθνικού Κτηματολογίου και τη μη παροχή της δυνατότητας στους ιδιοκτήτες να προβούν σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία εν ζωή, καθώς και στην έκδοση οικοδομικής αδείας.