Μεσσήνη: Προσθήκη νέων αιθουσών στο 2ο – 4ο Νηπιαγωγείο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην επέκταση του κτιρίου του 2ου – 4ου Νηπιαγωγείου Μεσσήνης, με την προσθήκη επιπλέον αιθουσών διδασκαλίας θα προχωρήσει ο ενιαίος κρατικός κατασκευαστικός φορέας «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» σε συνεργασία με τον Δήμο. Ειδικότερα η εταιρεία η οποία δημιουργεί πρωτοπόρα και καινοτόμα δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων και σχολικά, πραγματοποίησε διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Προσθήκη νηπιαγωγείου στο 2ο – 4ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, Δήμου Μεσσήνης με τη μέθοδο της προκατασκευής», προϋπολογισμού μελέτης 575.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το σχετικό αίτημα είχε θέσει επίμονα ο Δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Αθανασόπουλος σε παλαιότερη συνάντησή του στον Πρόεδρο της «Κτ.ΥΠ. Α.Ε.» Τιμολέοντα Κατσίπο και στον Μεσσήνιο Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθανάσιο Γιάνναρη. Στη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, ο κ. Αθανασόπουλος είχε εξηγήσει τους λόγους αναγκαιότητας προσθήκης νέων αιθουσών, επισημαίνοντας ότι το 2ο – 4ο  Νηπιαγωγείο βρίσκεται σε περιοχή αναπτυσσόμενη, γεγονός που τα επόμενα χρόνια θα δημιουργήσει αυξημένη ζήτηση στη φιλοξενία νηπίων. Ήδη το εν λόγω Νηπιαγωγείο, φιλοξενεί αυξημένο αριθμό νηπίων, ενώ τα στατιστικά στοιχεία, ενισχύουν την άποψη ότι τα προσεχή χρόνια οι υπάρχουσες αίθουσες διδασκαλίας δεν θα επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες φιλοξενίας.

Το αίτημα του Δημάρχου Μεσσήνης βρήκε θετική ανταπόκριση και ακολούθως ο Δήμος Μεσσήνης υλοποίησε συνοδές μελέτες (γεωλογική μελέτη, τοπογραφικές αποτυπώσεις), ενώ προσκόμισε σχετικά έγγραφα και εγκρίσεις (διαπιστωτικές πράξεις κυριότητας, παραχώρηση χώρου, κ.λπ.) που κρίνονται αναγκαία για να συμπληρωθεί ο φάκελος ώστε να είναι εφικτή από την «Κτ.Υπ. Α.Ε.» η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από τη ΣΑΕ 2014ΣΕ700007, καθώς και η διακήρυξη των οικονομικών και συμβατικών τευχών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου που πραγματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες (ΑΔΑ: 96ΚΙΟΞΔΧ-9ΟΤ).

«Η αμεσότητα με την οποία η Κτ.Υπ. Α.Ε. προωθεί την κατασκευή του έργου επέκτασης αιθουσών στο 2ο – 4ο Νηπιαγωγείο Μεσσήνης, αποδεικνύει την ευαισθησία στην αντιμετώπιση των σχολικών αναγκών και αποτελεί ικανοποιητική εξέλιξη για τον Δήμο μας. Σε αυτή την προσπάθεια βρήκαμε την αμέριστη στήριξη και συνεργασία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και του Μεσσήνιου διευθύνοντα συμβούλου των «Κτ.Υπ. Α.Ε.» Αθανασίου Γιάνναρη, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά», σημείωσε ο κ. Αθανασόπουλος.