Μεσσηνία: Αναστολή λειτουργίας σχολείων λόγω COVID-19

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μεγαλώνει ο κατάλογος σχολείων που αναγκάζονται να αναστείλουν προσωρινά τη λειτουργία τους σύμφωνα με την ακόλουθη απόφαση:

“Με Απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας αναστέλλεται προσωρινά:

1. Η λειτουργία του Δ. Σχ. Θουρίας μέχρι και 0502-2021.

2. Η λειτουργία του Ν/Γ Θουρίας μέχρι και 0502-2021.

3. Η λειτουργία του Ν/Γ Σπερχογείας μέχρι και 0502-2021.

στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων διαχείρισης επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προβλέπεται”