Μεσσηνία: Αναστολή λειτουργίας τάξης στο Δ. Σχ. Χαροκοπιού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μία ακόμα τάξη Δημοτικού Σχολείου στη Μεσσηνία προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας αναστέλλεται προσωρινά:

Η λειτουργία Γ΄ τάξης του Δ. Σχ. Χαροκοπιού Δήμου ΠύλουΝέστορος μέχρι και      18112020 στο πλαίσιο των προβλεπομένων μέτρων διαχείρισης επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης COVID-19 σε σχολικές μονάδες.

Εκπαιδευτικός και μαθητές θα ακολουθήσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως προβλέπεται.