Με το ΣΒΑΚ η Καλαμάτα αποκτά δεδομένα και στρατηγική

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, παρουσιάζεται προς τους πολίτες το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 20.00, με live streaming από την Ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.kalamata.gr/el/live-stream, μέσω της οποίας θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους, να υποβάλλουν ερωτήσεις, αλλά και προτάσεις.

Ενημέρωση παρείχε σήμερα, Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021, ο Αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης, ο οποίος ανέφερε τα ακόλουθα:

«Το Στρατηγικό Σχέδιο για την Κινητικότητα στην πόλη, υλοποιήθηκε με όλες τις δυνατές συνεργασίες, που μας επέτρεψαν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, μεταξύ των μελών της ομάδας εργασίας αλλά του Δικτύου των Φορέων.

Συγκεντρώθηκαν απόψεις οι οποίες συμπλήρωσαν τα επιστημονικά δεδομένα που έλαβε ο μελετητής από τις λειτουργίες της πόλης και προέκυψε το τελικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο :

 • Αφού αναλύθηκε η υφιστάμενη κατάσταση της κινητικότητας σε ότι αφορά :
  • Την κίνηση των ΙΧ, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και των οχημάτων ανεφοδιασμού
  • των αναγκών για στάθμευση
  • αλλά και της κίνησης των πεζών, των ποδηλάτων και των ευάλωτων χρηστών.
 • προτάθηκε η Στρατηγική, ώστε να ικανοποιηθεί το όραμα της πόλης για την κινητικότητα «Πόλη Φιλική και Ανθεκτική».
 • σχετίζεται :
  • Με μέτρα και κανόνες που θα αλλάξουν τις λειτουργίες της πόλης.
  • Με το ΕΥ ΖΗΝ των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών.
  • Με τη μέριμνα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Μια Στρατηγική, προτεραιότητες της οποίας είναι :

 • Να καθιερωθούν συνθήκες ήπιας κυκλοφορίας, για την αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς, στο δρόμο.
 • Να προωθηθούν ήπιες και περιβαλλοντικά φιλικές μορφές μετακίνησης, όπως είναι το περπάτημα και το ποδήλατο.
 • Να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια με ειδική μέριμνα για ευάλωτους χρήστες (ΑμεΑ, πεζοί και ποδηλατιστές).
 • Να έχουν όλοι την ίδια προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, με ιδιαίτερη μνεία για τα ΑμεΑ.
 • Να ρυθμιστεί η στάθμευση στο δημόσιο χώρο, με την ταυτόχρονη εξασφάλιση θέσεων και για τους μόνιμους κατοίκους.

Προτεραιότητες για κάθε μια από τις οποίες, τέθηκαν Στόχοι και  Δείκτες παρακολούθησης για τα επόμενα 5, 10 και 20 έτη.

Την Πέμπτη θα παρουσιαστεί Δημόσια το Στρατηγικό Σχέδιο και  στη συνέχεια θα γίνει η εξειδίκευση αυτού, με την σύνταξη του Επιχειρησιακού πλέον Σχεδίου, στο οποίο θα καθορίζονται :

 • Οι προτεραιότητες των δράσεων και η συσχέτιση μεταξύ τους
 • Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης τους.
 • ο καθορισμός στόχων και δεικτών, με τους οποίους θα γίνεται η αποτίμηση των παρεμβάσεων και των πολιτικών, που θα υλοποιούν το όραμα που έχει τεθεί.

Με το προτεινόμενο σχέδιο, η πόλη αποκτά δεδομένα και  στρατηγική, με τα οποία θα σχεδιαστούν οι μελλοντικές λειτουργίες της.

Ανοίγει η συζήτηση και η υποβολή προτάσεων, για μια σειρά από θέματα, όπως της ελεγχόμενης στάθμευσης, των πεζοδρομήσεων αλλά και της Αστικής Συγκοινωνίας.

Εμείς, καταγράφουμε και προωθούμε όλα τα αναγκαία, ώστε να διαμορφώσουμε την πόλη για τις επόμενες γενιές».