ΠΑΚΟΕ: Μολυσμένο κατά 50% το νερό σε Καλαμάτα και Μάνη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το ΠΑΚΟΕ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εδώ και 40 χρόνια πραγματοποιεί κάθε χρόνο δειγματοληψίες, μετρήσεις και αναλύσεις σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης και νερά κολύμβησης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Από τους παρακάτω πίνακες για την Μεσσηνία για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης διαπιστώνεται ότι το 50% των δειγμάτων από τα 12 που ελήφθησαν είναι μολυσμένο και ακατάλληλο για κατανάλωση ενώ για τα νερά κολύμβησης διαπιστώνεται είναι ακατάλληλα για κολύμβηση σε ποσοστό 9,1% από τα 22 δείγματα που λήφθηκαν.