Νέα κανονιστική για το βόρειο πεζοδρόμιο του αναπλασμένου τμήματος της οδού Ναυαρίνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε κατά την 16η/2023 συνεδρίαση του Δ.Σ. Καλαμάτας η τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 543/2010 «Γενική κανονιστική απόφαση για την χρήση κοινόχρηστων χώρων» απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ως προς την παραχώρηση χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών & Ακρίτα.

Σύμφωνα με την εισήγηση (δείτε ΕΔΩ), στο βόρειο πεζοδρόμιο της οδού Ναυαρίνου μεταξύ των οδών Φαρών και Ακρίτα, δημιουργείται ζώνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων πλάτους 3.50 μ., σε επαφή με την οικοδομική γραμμή των κτισμάτων.

Η ζώνη που δημιουργείται οριοθετείται με διαγράμμιση με κίτρινη γραμμή.

Η παραχωρούμενη επιφάνεια μπορεί τοπικά να τροποποιηθεί κατά την περίπτωση, αν υπάρχει τεχνικό ή άλλο εμπόδιο κατά τη διάρκεια της οριοθέτησης, η εάν υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή της υφιστάμενης κατάστασης. Η τροποποίηση υλοποιείται µε ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου Αντιδημάρχου.

Περιμετρικά του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητών ανεμοφρακτών χωρίς πάκτωση στο έδαφος. Το 2/3 της όψης του παραχωρούμενου χώρου προς την οδό Ναυαρίνου θα παραμένει ελεύθερο από την τοποθέτηση ανεμοφρακτών

Εντός του παραχωρούμενου χώρου επιτρέπεται η τοποθέτησης ομπρελών σκίασης χωρίς πάκτωση στο έδαφος. Οι ομπρέλες σκίασης θα έχουν μεταλλικό σκελετό ίδιο με το χρώμα του πανιού σκίασης η σκελετό χρώματος λευκού. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης.

Αν το κτίσμα διαθέτει προστεγάσματα η εξώστες επιτρέπεται η τοποθέτηση τέντας σκίασης με αρθρωτούς βραχίονες. Στα κτίρια που προστατεύονται από ειδικές διατάξεις η τοποθέτηση τέντας απαιτεί έγκριση από την αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία. Το πανί σκίασης θα είναι τύπου καραβόπανο μονόχρωμο χωρίς επιγραφές και διαφημιστικά σχέδια και σε χρώμα γήινης απόχρωσης.