Νέα στέγη για Πολιτιστικό, Αθλητικό Σύλλογο και Κοινότητα Ασπροχώματος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άρχισε σήμερα, Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018, η κατεδάφιση των παλαιών κτισμάτων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ασπρόχωμα, στο χώρο του οποίου θα κατασκευασθεί το Δημοτικό Κατάστημα Ασπροχώματος.

Εκεί θα στεγασθούν τα γραφεία της Τοπικής Κοινότητας, ο Πολιτιστικός και ο Αθλητικός Σύλλογος και, επιπλέον, θα υπάρχει αίθουσα για εκδηλώσεις.

Η μελέτη του έργου έχει ολοκληρωθεί, τα χρήματα υπάρχουν και επίκειται η δημοπράτησή του.