‘’Νέα σύνθεση του ΔΣ του συλλόγου «Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ» ’’

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μετά από πραγματοποίηση Δ.Σ. του συλλόγου την 20-8-2019 αποφασίστηκε η αλλαγή του Προέδρου και Αντιπροέδρου του συλλόγου «Γ.Α.Ε.Τ. ΔΙΩΝ Ο ΚΥΠΑΡΙΣΣΕΥΣ».

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η κάτωθι :

1. Πρόεδρος: Μιχαλοπούλου Δήμητρα

2. Αντιπρόεδρος: Ντρούλιας Ιωάννης

3. Γραμματέας: Μουστάκα Κωνσταντίνα

4. Ταμίας: Αθανασοπούλου Χρύσα

5. Γενικός Αρχηγός : Δημητρακάκης Παναγιώτης

6. Έφορος Υλικού & Λέσχης: Τζώρτας Βασίλειος

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά για την πολύχρονη προσφορά τους, τους κ. κ. Γεωργιόπουλο Γεώργιο και Μπάκα Βασίλειο οι οποίοι παραμένουν ως απλά μέλη του συλλόγου .