Νέες αντικειμενικές αξίες σε 20 μέρες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με το χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, περίπου 200 εκτιμητές ακινήτων αναλαμβάνουν να προσδιορίσουν και να εισηγηθούν στο υπουργείο Οικονομικών νέες αξίες για 10.000 τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα.

Από τους 658 πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες) ενδιαφέρον για να μετέχουν στο έργο της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εκδήλωσαν περίπου 200 ή ένας στους τρεις.

Οι εκτιμητές, από την ημέρα που θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση του διορισμού τους, θα έχουν στη διάθεσή τους μόλις 20 ημέρες για να προσδιορίσουν και να εισηγηθούν τις νέες τιμές ζώνης. Για κάθε Δήμο θα δοθούν αντικειμενικές αξίες από τέσσερις εκτιμητές.

Οι προτάσεις που θα δώσουν δεν θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Θα ληφθούν υπόψη και θα συγκριθούν με άλλα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών όπως τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας και από το Μητρώο Μεταβιβάσεων Ακινήτων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των τιμών,  την τελική απόφαση θα λάβει η Δευτεροβάθμια Επιτροπή που θα συστηθεί στο υπουργείο Οικονομικών.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα αποκτήσουν τα ακίνητα σε όλη τη χώρα θα πρέπει να είναι έτοιμες μέχρι το τέλος Μαρτίου καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο της τέταρτης αξιολόγησης και οι δανειστές δεν πρόκειται  να δεχθούν νέα αναβολή.

Οι εκτιμητές θα συμπληρώσουν ειδικό έντυπο – πρότυπο εκτίμησης για κάθε μία από τις ζώνες των Δήμων αρμοδιότητάς τους (ένα για κάθε ζώνη) σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα που στήνεται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στους υπολογισμούς τους θα λαμβάνεται ως μέση επιφάνεια διαμερίσματος Α’ ορόφου τα 75 τ.μ. και μονοκατοικίας τα 100 τ.μ. Ο προσδιορισμός της τιμής θα πρέπει να προκύπτει σύμφωνα με αποδεδειγμένη εκτενή έρευνα της κτηματαγοράς σε συγκεκριμένη υφιστάμενη ζώνη. Επίσης θα παραθέτουν σχετικά συγκριτικά στοιχεία από αιτούμενες τιμές πώλησης, καθώς και πράξεις αγοραπωλησίας σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία.

Όλα τα στοιχεία που εισάγονται από τους εκτιμητές ανά Δήμο και ανά ζώνη, μετά την οριστικοποίησή θα συγκεντρωθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.  Στη συνέχεια θα προστεθούν αντίστοιχα δεδομένα ανά ζώνη από τις τράπεζες για τη διασταύρωση με τα στοιχεία των εκτιμητών.

Μετά αναλαμβάνουν να τρέξουν το πρόγραμμα υπάλληλοι, κυρίως του Τμήματος Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και άλλων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γ.Γ.Δ.Π.

Η αμοιβή που θα λάβουν οι εκτιμητές για κάθε τιμή ζώνης ανέρχεται σε 50 ευρώ με ανώτατο όριο τον προσδιορισμό τιμής σε 100 ζώνες και ανώτατη αμοιβή τις 5.000 ευρώ (100Χ50=5.000 ευρώ).

 

news