Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Μέγαρο Χορού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σε εφαρμογή της 321/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (οδός Κουμουνδούρου κ.λπ.) τίθενται σε ισχύ από την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018.

Οι ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες:

  •  η μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Ανθέων, που είναι παράλληλη και κείται βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αρτέμιδος και Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου και η απαγόρευση της στάθμευσης και στις δύο πλευρές του δρόμου, πλην των θέσεων που υπάρχουν στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή. Επιτρέπεται μόνο η κίνηση προς τη δύση
  •  η διατήρηση της διπλής κατεύθυνσης στο τμήμα της οδού Ανθέων που είναι παράλληλη και κείται βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών μεταξύ Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου και Ναπολέοντος Λαπαθιώτη και η απαγόρευση στάθμευσης και στις δύο πλευρές
  • η μονοδρόμηση της οδού Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου από τις γραμμές του τρένου έως την οδό Κλαδά. Επιτρέπεται μόνο η κίνηση με κατεύθυνση προς βορρά
  • η διατήρηση της απαγόρευσης στάθμευσης στο τμήμα της οδού Κλαδά από την οδό Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου έως την οδό Αρτέμιδος, στη δεξιά πλευρά της οδού, προκειμένου να γίνεται σωστά η λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη
  • η απαγόρευση στάθμευσης στο τμήμα της οδού Αρτέμιδος από την οδό Κλαδά έως τις γραμμές του τρένου, λόγω της λειτουργίας φωτεινού σηματοδότη, πλην των οχημάτων που σταθμεύουν στην ειδικά διαμορφωμένη εσοχή.
  • Η οδός Κλαδά συνεχίζει να έχει προτεραιότητα έναντι της οδού Αλεξ. Κουμουνδούρου και στις υπόλοιπες διασταυρώσεις των οδών ισχύουν όσα αναφέρονται στον Κ.Ο.Κ. (φωτεινοί σηματοδότες, προτεραιότητα από δεξιά κ.λπ.).